Afrikaanse staten buigen zich over vluchtelingensituatie

(afp/tijd) - Ruim 150 deskundigen en regeringsvertegenwoordigers vergaderen in de Guinese hoofdstad Conakry over de vluchtelingensituatie in Afrika. Het is de bedoeling de bestaande Afrikaanse vluchtelingenconventie aan te passen aan de huidige omstandigheden, zoals etnische conflicten en mensenrechtenschendingen. Het continent telt zon 8 miljoen vluchtelingen, die in vaak mensonterende omstandigheden trachten te overleven.