Afschaffing forfaitaire huisvuiltaksenis asociaal

De sp.a streeft naar een herverdeling van de opbrengsten uit algemene belastingen. Zij wil alle kosten verbonden aan de ophaling en verwerking van huisvuil laten betalen met algemene middelen. Dit leidt evenwel tot asociale toestanden, stelt GUIDO DE PADT.