Advertentie
Advertentie

Afschaffing kijk- en luistergeld opvallendste belastingverlaging

(tijd) - De opvallendste fiscale maatregel komt in 2002 uit de regionale hoek. De Vlaamse en de Brusselse regering gebruiken de ruimere fiscale bevoegdheden die ze door het Lambermontakkoord gekregen hebben om het kijk- en luistergeld met nieuwjaar af te schaffen. Op het federale niveau wordt het plan voor de verlaging van de personenbelasting verder uitgevoerd. Maar de meeste gemeenten en provincies verhogen hun belastingtarieven.