Afschaffing maruyu kan Japans sparen aantasten

Vrijdag, op 1 april, eindigt in Japan het 67-jaar oude maruyu-systeem van belastingvrije deposito's, dat gold voor de kleine beleggers. Nagenoeg alle rente-inkomsten zullen dan belast worden met een roerende voorheffing van 20 procent. Met de afschaffing van het maruyu-systeem doet Japan een toegeving aan de rest van de wereld, die er herhaaldelijk bij de Japanse overheid op aangedrongen heeft het sparen af te remmen en het verbruik te stimuleren.