Afschaffing roerende voorheffing zou rente 0,4 punt doen dalen

(tijd) - Het verschil tussen de Belgische en Duitse lange-termijnrente is voor 0,40 procentpunt te wijten aan het bestaan van de roerende voorheffing (RV), 0,30 punt aan de uiteenlopende kredietwaardigheid van de Belgische en Duitse overheid en 0,20 punt aan de kleinere likwiditeit van de Belgische obligatiemarkt. Een afschaffing van de RV zou de lange-termijnrente dus met 0,40 punt doen dalen. Een en ander staat in een nota (*) van de Nationale Bank (NBB) over de gevolgen van de verlaging van de RV. De regering verlaagde op 1 maart 1990 deze bronheffing voor nieuwe vastrentende effekten van 25 tot 10%.