Afscheiding Katanga is niet denkbeeldig

(van onze verslaggever) WASHINGTON (tijd) - Als de Nationale Konferentie in Zaïre de belangen van Katanga, de zuidoostelijke provincie van het land, blijft negeren, dan is een afscheiding van Katanga niet denkbeeldig. Dat zei de Zaïrese oud-premier Nguz'a Karl-i-Bond, momenteel de belangrijkste politicus in Katanga, in een exclusief interview met de redaktie. Hij maande België ook aan geen daden te stellen die niet alleen de toestand in Zaïre dreigen te bemoeilijken, maar die ook nog eens de eigen landgenoten daar in gevaar kunnen brengen.