Advertentie
Advertentie

Afschrijving op villa in erfpacht toegestaan

De rechtbank van eerste aanleg van Luik velde onlangs een vonnis dat een nieuw deel toevoegt aan het gebruik van erfpachtcontracten, met name over de fiscale behandeling van de kosten in de loop van de erfpacht. De rechter oordeelt dat de afschrijvingen van de bouwkosten van een woning die de vennootschap-erfpachter oprichtte en die de erfpachtgever bewoont, wel degelijk aftrekbaar zijn voor de vennootschap.