Afschrijvingen halveren nettoresultaat Desimpel

(tijd) - Baksteengroep Desimpel maakte in zijn boekjaar 1991 een nettowinst van 50,7 miljoen fr. Dit is nagenoeg een halvering ten opzichte van de 98,4 miljoen fr. uit 1990. Volgens Aimé Desimpel weerspiegelen de resultaten de gevoerde politiek van investeringen en akkwisities van de afgelopen jaren. Immers, de cashflow bleef stabiel (458 mln. netto courante cashflow); het zijn de hoge afschrijvingen die de winst drukken.