Afschrijvingen hoeven niet lineair

Afschrijvingen zijn belangrijke kosten in tal van jaarrekeningen. In dit land wordt steevast voor de lineaire methode gekozen. Maar is dat een algemene regel die gevolgd moet worden? Boekhoudrechtelijk in elk geval niet. De Commissie Boekhoudkundige Normen (CBN) stelt dat met zoveel woorden in meer dan één advies. Maar de fiscus ziet het anders. Als de voorwaarden voor het toepassen van de degressieve methode of de dubbel lineaire methode niet vervuld zijn, moet worden gekozen voor lineaire afschrijvingen. De vraag is of de fiscus het bij het rechte eind heeft.