Advertentie
Advertentie

Afspraak in Luxemburg!

(tijd) - "Er was eens een muis die zoals het muizen past, graag kaas lustte. De traditionele muizenval op zolder boezemde onze muis aanvankelijk heel veel schrik in maar na korte tijd kende ze alle knepen om kaas te bemachtigen zonder dat de val dichtklapte. De muizenvanger werd bijgevolg erg boos maar in plaats van de val te perfektioneren, legde hij minder goede kaas als lokaas. Onze muis werd daardoor vanzelfsprekend erg triest maar nam er toch genoegen mee. Nu werd de muizenvanger pas echt boos. Voortaan legde hij enkel nog beschimmelde kaas in de val. De muis at ervan, werd ziek maar kreeg wat melk van de kat en herstelde. Die slechte kaas hoefde onze muis niet meer. Ze sloot integendeel vrede met de kat en samen trokken ze op rooftocht naar het buitenland'.