Afstandsregels ammoniakrichtlijn bedreigen helft van Vlaamse landbouw

LEUVEN (tijd) - De nieuwe afstandsregels in het kader van de Europese ammoniakrichtlijn hebben tot gevolg dat in vele Vlaamse landelijke gebieden met een verspreid bos- en natuurgebied tot 60 procent van de landbouw zal verdwijnen. De regels zijn zo streng, dat op 500 meter van een bosgebied en op 700 meter van een natuurgebied geen economisch leefbare stallen mogelijk zijn. Dat besluit de Boerenbond uit een doorlichting van de Vlarem-nota van de Vlaamse minister van Landbouw, Vera Dua (Agalev).