Aftrekbare kosten voor kinderopvang

(van een medewerker) (tijd) - Tal van belastingplichtigen proberen al jarenlang de kosten die zij voor de opvang van hun kinderen spenderen als aftrekbare lasten van hun belastbaar inkomen af te trekken, omdat zij zonder die opvang onmogelijk hun beroep kunnen uitoefenen. De aftrekbaarheid werd steeds op een krachtig "njet' van de rechtshoven onthaald vermits deze kosten als zuivere privé- uitgaven beschouwd worden. De fiskale hervormingswet voert een nieuwe tekst in, met name art. 15, dat de kinderopvangkosten fiskaal aftrekbaar maakt, zij het dan onder zekere voorwaarden.