Afval Fabrique de Fer terug naar België

ROTTERDAM - De uitspraak van de rechtbank van Rotterdam in het kortgeding over een partij zinkhoudend chemisch afval, bestemd voor export naar Brazilië, houdt in dat het chemisch zwerfafval dat in Rotterdam ligt opgeslagen, conform de eis binnen twee weken teruggestuurd moet worden naar de producenten, zo stelt Greenpeace in een mededeling.