Advertentie
Advertentie

Afvalberg krimpt, water wordt schoner

(tijd) - In Vlaanderen werd een kwarteeuw geleden bijna al het huishoudelijk afval gestort. Twee derde van de stortplaatsen was illegaal. Het eerste 'Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen', voor de periode 1991-1995 (nadien verlengd tot 1996), luidde een kentering in. De 'ladder van Lansink', genoemd naar een Nederlands parlementslid, vormt sindsdien de ruggengraat van het afvalbeleid van de Vlaamse overheid. Afval voorkomen is de eerste prioriteit. Nadien komen hergebruik en recyclage. Wat rest, wordt bij voorkeur verbrand. Alleen als er geen alternatief is, kan het restafval worden gestort.