Advertentie
Advertentie

Afvalheffing maakt Europese recyclagemarkten mogelijk

BRUSSEL (tijd) - De EG-kommissie zal, wellicht in de nazomer, een ontwerprichtlijn voorstellen over verpakkingsafval. Op die manier wil ze de groei van de afvalberg in Europa kontroleren en verminderen. Naast zuiver regelgevende maatregelen zal de EG-kommissie hiervoor ook ekonomische instrumenten inzetten. Een Europese afvalheffing moet de kreatie van georganizeerde markten voor gesorteerd afval en het opzetten van een ekonomisch leefbare recyclage-industrie mogelijk maken. De Europese Gemeenschap produceert ruwweg zo'n 2,2 miljard ton afval per jaar. Momenteel is 70 tot 80 procent van het huishoudelijk afval in de EG bestemd voor het stort. De Europese kommissie wil dat terugbrengen tot minder dan 10 procent. Storten wordt immers duurder en zeker in verstedelijkte gebieden wordt de ruimte beperkt.