Advertentie
Advertentie

Afvalpreventie hinkt kwaliteitszorg achterna

Zowel in België als in Nederland wordt de afvalstoffenverwerking ervaren als een van de belangrijkste milieuknelpunten. Vanuit het besef dat het voorkomen van afvalstoffen op vele vlakken besparend werkt, wordt door de overheden aan Vlaamse en Nederlandse kant druk werk gemaakt van de opbouw van een afvalpreventiebeleid. Het PROSA-project wou de bruikbaarheid van de Amerikaanse Afval- en Emissie Preventiemethode (AEP) nagaan in het Kanaalzonegebied tussen Gent en Terneuzen.HET 'PREVENTIE-ONDERZOEK in het Scheldebekken gericht op afval-en emissiereductie', kortweg PROSA, is een project dat ontstond uit de samenwerking tussen twee universiteiten en een aantal administraties in België en Nederland. Onder impuls van de onderzoekers aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en de Universiteit van Gent werd het project ter financiering voorgelegd aan o.m. de Provincie Oost-Vlaanderen, het ministerie van Economie en Energie, de stad Gent, de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM en GOMOV. Aan Nederlandse zijde was er bereidheid om met geld over de brug te komen bij Rijkswaterstaat Zeeland, de Provincie Zeeland en het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).