Afvalprotokol tussen Vlaanderen en Wallonië drie jaar verlengd

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een nieuw protokol met de Waalse regering goed omtrent het beheer van afvalstoffen, zodat Vlaanderen nog wat langer huisvuil kan storten in Wallonië. De Vlaamse regering dreigt er mee het akkoord met de federale overheid inzake buitenlands beleid op te blazen, zo deze geen werk maakt van een gelijke behandeling van het Nederlands in het Europees Merkenbureau.