Afvalverbranding weegt amper op milieu

(tijd) - De uitstoot van schadelijke stoffen door afvalverbrandingsinstallaties is nauwelijks nog relevant voor de totale luchtverontreiniging in Vlaanderen. Dat zegt Interafval, een samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse afvalcommunales. 'Bij luchtvervuiling wordt vaak gedacht aan afvalverbranding. Ten onrechte', zegt Christof Delatter van de VVSG.