Advertentie
Advertentie

Afvalverwerker ECC uit Wilrijk zou Hooge Maey overnemen

ANTWERPEN (tijd) - Het bedrijf ECC uit Wilrijk is bereid het afvalstort de Hooge Maey over te nemen van de stad Antwerpen. Bedrijfsleider Dirk De Neef is ervan overtuigd dat het stort rendabel kan uitgebaat worden indien er geen huishoudelijk afval meer gestort wordt. Schepen Geeraerts bevestigde de ECC-aanvraag, maar daarin zou slechts sprake zijn van een klein deel van de totale oppervlakte van de Hooge Maey