Afvloeiing 2.204 werknemers kost negen miljard

Direktie en vakbonden bereiken ontwerpakkoord over sociaal luik Sabena