Afwikkeling faillissement fietsenfabriek Flandria was koers met hindernissen

Op 20 maart 2000, bijna twintig jaar na datum, werd het faillissement van de NV A. Claeys Flandria, de West-Vlaamse fabrikant van fietsen en bromfietsen met wereldfaam, door de Brugse rechtbank van koophandel afgesloten. De bandbreuk in 1981 was het roemloze einde van een concern dat in de jaren 70 alles in zijn mars had om een wereldspeler te worden en te blijven in zijn sector. Maar verlamd door twisten onder de familiale vennoten en een conservatief bestuur, ging het Flandria-imperium bergaf zonder valhelm. Drie curatoren worstelden zich door in totaal 1.073 schuldvorderingen, waarvan 417 betwistingen. De afwikkeling van het faillissement sleepte aan door de 121 gerechtelijke procedures (zoals deze van oud-wielrenner Freddy Maertens) die in de afgelopen twintig jaar werden opgestart door of tegen de curatoren. Een verhaal dat leest als een spannende voorjaarsklassieker.Jan Van In