Afzetorganisaties sluiten bijna de kringloop van Fost Plus

In het Fost Plus-systeem, het inzamelingssysteem dat de industrie zelf heeft opgezet, vormen de afzetorganisaties het sluitstuk. Zij staan in voor afname, recyclage en afzet van het ingezamelde materiaal. De vijf organisaties voor de grote materiaalgroepen zijn operationeel. In tegenstelling tot onze grote buurlanden laten zij buitenlandse afnemers toe materiaal op te kopen. België heeft te weinig verwerkingscapaciteit om het eigen afval te recycleren. Intussen breidt Fost Plus zijn actieterrein uit naar commercieel en professioneel verpakkingsafval dat toxisch noch gevaarlijk is. De organisatie nam de kaap van de duizend leden en behandelt nu 60 procent van alle huishoudelijk verpakkingsafval, maar rekent er op begin volgend jaar het ledenaantal te verdrievoudigen.DAT LAATSTE HOOPT Fost Plus vooral te bereiken met kleinere bedrijven, die voor het commerciële en professionele verpakkingsafval zorgen dat gelijkgesteld is met het huishoudelijke. Per 1 januari '97 wordt immers het samenwerkingsakkoord van kracht, waardoor sectoren als de verfproductie, kantoormateriaal en horeca in de organisatie eigenlijk terecht moéten komen. Zij zullen dan ook hun groepeer- en omverpakkingen die aanleunen bij huishoudelijk afval via deze weg kwijt kunnen. Fost Plus heeft (voorlopig?) echter alle ambities opgeborgen om verder te gaan in de dienstverlening naar meer specifieke, industriële sectoren. Van de kant van de ledenbedrijven is daarvoor onvoldoende belangstelling.