AG Groep hoopt 5% meer premies te innen dit jaar

In de loop van het eerste halfjaar van 1988 heeft de AG Groep een premie-incasso van 17,7 miljard fr. tot stand gebracht. Na seizoenskorrekties is dat 3,2 procent méér dan op 30 juni 1987. Over het hele jaar moeten 5% meer premies mogelijk zijn. In een mededeling zegt AG nog dat houders van niet-volstorte aandelen zullen worden verzocht het saldo te storten. Over het lopende boekjaar kan een hoger dividend worden uitgekeerd.