'AG Team is radicale breuk met het verleden'

BRUSSEL (tijd) - 'Voor de regeling van schade heeft onze maatschappij 170 jaar lang op de klassieke manier gewerkt. Met de inzet van het 'AG Team' gebeurt nu een complete omschakeling, een radicale breuk met het verleden. De inspanningen die hiervoor moesten geleverd worden, met name op het vlak van personeelsopleiding, mogen niet onderschat worden', zegt Jozef de Mey, directeur-generaal van verzekeraar AG 1824.De start van het 'AG Team' als servicecenter voor de regeling van autoschade zorgt voor een mentale ommezwaai bij maatschappij, makelaar en klant. De vroegere dossierbeheerder die nu bijstandsverlener wordt, krijgt nu de verzekerde rechtstreeks aan de lijn. 'Hij kan zich niet verschuilen achter een anoniem dossier, hij moet meteen antwoorden en bijstand bieden. Dat is pas echte klantgerichtheid. Maar tegelijk kan hij ook zijn toegevoegde waarde bewijzen en ervaren. En dat is enorm belangrijk voor zijn persoonlijke professionele voldoening', onderstreept Jozef de Mey.