Advertentie
Advertentie

AG verhoogt bod op Assubel lichtjes

In mededeling maakte AG gisteravond bekend dat voor de derde maal een openbaar aankoopbod op de aandelen van Assubel zal uitgebracht worden. De prijs wordt echter slechts minimaal verhoogd en bedraagt nu 7.380 fr. per aandeel, tegen 7.200 fr. voordien. Deze minimale verhoging van de geboden prijs met 2,5 procent is naar verluidt het gevolg van de wens van de Bankkommissie om geen verdere verlenging van het openbaar aankoopbod van de "white knights' van Assubel meer te moeten toelaten.