Advertentie
Advertentie

Agalev: 'Belastingbetaler betaalt straks boete van burgemeester'

(tijd) - Een wetsvoorstel dat besproken wordt door de senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken komt er feitelijk op neer dat burgemeesters of schepenen die zich schuldig maken aan corruptie of milieudelicten de daardoor opgelopen boetes zonder problemen kunnen doorschuiven naar hun gemeente en dus naar de belastingbetaler. Dat meent tenminste een boze Agalev-senator Eddy Boutmans. Vanuit de meerderheid wordt gezegd dat Boutmans het wetsvoorstel verkeerd interpreteert.Het wetsvoorstel 'betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen' maakt deel uit van een reeks wetsvoorstellen die voortvloeien uit het 'Langendries-overleg' tussen de meerderheidspartijen en de VLD over zuiverder politieke zeden. De wetsvoorstellen die nu in de Senaat besproken worden hebben vooral tot doel de cumulatie van mandaten te beperken.