Agalev bepleit actieplan tegen lichtvervuiling

(belga) - Agalev vraagt dat de Vlaamse regering binnen de zes maanden een actieplan opstelt om de lichtvervuiling tegen te gaan. Cécile Sillis-Verwimp, die daarover een voorstel van resolutie indiende in het Vlaams Parlement, haalde verschillende studies aan die wijzen op een negatieve weerslag van overdadig licht op mens en milieu. Zij beseft dat de Vlaming wellicht niet wakker ligt van het probleem, maar vindt verder onderzoek verantwoord.Volgens Agalev tonen nachtelijke satellietfoto's aan dat Vlaanderen een van de felst verlichte plekken op aarde is. De lichtvervuiling werd het eerst aangekaart door sterrenkundigen. Door te veel kunstmatige verlichting kunnen steeds minder sterren worden waargenomen. In ons land zijn er met het blote oog nog maar gemiddeld 600 te zien. In streken met nauwelijks lichtvervuiling zijn dat er enkele duizenden.