Agalev bezint zich over positie in Vlaamse regering

(tijd) - Kopstukken van Agalev noemden gisteravond de verdere deelname van hun partij aan de Vlaamse regering een 'moeilijke oefening'. In de evaluatie van de verkiezingsuitslag die in de komende uren en dagen aan de orde is, zal Agalev zich bezinnen over zijn positie in de Vlaamse regering. Minister-president Patrick Dewael (VLD) riep Agalev op in de paars-groene Vlaamse regering te blijven, die nog ruim een jaar te gaan heeft tot aan de deelstaatverkiezingen. Als Agalev beslist de Vlaamse regering te verlaten, ontstaat er een ernstig politiek probleem. De drie andere regeringspartijen, de VLD, de sp.a en Spirit, hebben in het Vlaams Parlement geen meerderheid. Met een minderheidsregering besturen tot de verkiezingen van 13 juni 2004 is geen politiek haalbare kaart. Agalev zou vanuit de oppositie de regering wel kunnen gedogen, omdat de partij per slot van rekening het regeerakkoord mee heeft opgesteld. In het andere geval moeten de VLD, de sp.a en Spirit bij CD&V aankloppen. Dat kan dan weer gevolgen hebben voor de samenstelling van de federale regering. Als Agalev besluit in de Vlaamse regering te blijven, kan zich het Anciaux-scenario herhalen. Na de implosie van VU-ID vond VLD-voorzitter Karel de Gucht dat twee Spirit-ministerportefeuilles, van Bert Anciaux en Paul van Grembergen, niet meer beantwoordden aan de gewijzigde krachtsverhoudingen. Dat leidde tot de vervanging van Anciaux door de VLD'er Guy Vanhengel. In dezelfde logica zou De Gucht kunnen stellen dat de twee portefeuilles van Agalev, van Mieke Vogels en Vera Dua, niet langer beantwoorden aan de gewijzigde krachtsverhoudingen. Het zou evenwel niet de VLD zijn, maar de tandem sp.a-spirit die aanspraak zou kunnen maken op een van de twee groene portefeuilles. De uitkomst van de verkiezingen van gisteren lijkt hoe dan ook koren op de molen te zijn van de groter wordende groep politici die er voorstander van zijn de federale en regionale verkiezingen opnieuw aan elkaar te koppelen. MD