Agalev boos omdat Gabriels meebetoogde tegen plattelandsbeleid

(tijd) - De Agalev-fractie in het Vlaams Parlement vroeg gisteren dat de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriels (VLD), zich 'openlijk verontschuldigt' voor zijn aanwezigheid op de betoging zondag van het platteland tegen het beleid van de Vlaamse regering en van de minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev). 'Het kan niet dat een regeringslid, die mee het beleid in de regering goedkeurt, tijdens een betoging uitdrukkelijk afstand neemt van dat beleid. Gabriels moet kiezen: ofwel solidair achter het regeringsbeleid staan, ofwel zelf zijn conclusies trekken en ontslag nemen', luidde het in de mededeling van Agalev. De Agalev-fractie zegt pal achter haar minister en het gevoerde beleid te blijven staan. 'Vera Dua streeft naar een leefbaar en gastvrij platteland, waar iedereen zijn job en hobby kan uitvoeren. Vera Dua doet niets meer of minder dan het afgesproken politieke zomerakkoord uitvoeren, dat samen met de sp.a en de VLD was overeengekomen. Wie zich daarvan distantieert, zet zichzelf buiten de regering.' In een reactie laat de woordvoerder van Gabriels weten dat de minister namens de VLD en op vraag van de VLD mee heeft betoogd. Hij wijst er voorts op dat Guy Verhofstadt, Patrick Dewael, Karel de Gucht, Dirk van Mechelen en Jaak Gabriels vooraf delegaties van de plattelandbetogers hebben ontvangen. Ook Vera Dua wilde de delegaties ontvangen, maar die daagden niet meer op. 'De VLD heeft overigens niet tegen iets, maar wel voor het platteland betoogd. Als we al tegen iets zijn, is het tegen de betutteling van de vorige regering. Deze regering is bezig de betutteling terug te schroeven en moet zo voortdoen. We zien dan ook niet in waar het probleem ligt', klinkt het op het kabinet-Gabriels. Er daagden zondag op de plattelandsbetoging ruim 20.000 mensen op. Zij vinden dat de betutteling en regeldwang van de overheid te ver gaan. De betogers richtten hun pijlen op Agalev, dat van een groen fundamentalisme werd beschuldigd. WVDV