Agalev en nieuwe sociale beweging hebben nood aan LAT-relatie

(tijd) - Tussen Agalev en de nieuwe sociale bewegingen bestaat er een vorm van haat-liefde verhouding. Beide vertolken dezelfde standpunten, maar tot een hechte relatie komt het niet. Volgens Stefaan Walgrave is dit logisch. Agalev biedt als oppositiepartij aan de bewegingen te weinig mogelijkheden om op het beleid te wegen. Omgekeerd vormen de nieuwe sociale bewegingen een te klein kiespotentieel voor Agalev. Een LAT-relatie is dan ook het gevolg. Walgrave wijst er op dat de christelijke zuil naar een gelijkaardige structuur evolueert. De exclusieve banden worden vervangen door een bevoorrechte relatie. In de nadagen van '68 ontstonden in ons land de nieuwe sociale bewegingen. Het ging om een nieuw type van beweging: actiegericht, zonder duidelijke structuur en met een beperkt doel. Ook de thema's waren nieuw: milieu, ontwikkelingssamenwerking, ontwapening en racisme. In hun zog ontstonden ook nieuwe politieke partijen. In Vlaanderen was dit Agalev. Op de verhouding tussen partij en beweging promoveerde Stefaan Walgrave. Zijn proefschrift werd in boekvorm uitgegeven. Vorig jaar publiceerde Walgrave reeds een werk over de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen.