Agalev gekant tegen invoering van budgetfinanciering in non-profitsector

BRUSSEL (tijd) - Agalev verwijt de Vlaamse regering te werken aan de invoering van een budgetfinanciering in de gezondheids- en welzijnssector. De regering wentelt de verantwoordelijkheid voor de besparingen af op de directies van de instellingen, hekelden Jos Stassen en Ria van den Heuvel woensdag op een persconferentie in het Vlaams Parlement. In plaats van de financiële responsabilisering van de non-profitsector moet er volgens de groenen werk gemaakt worden van de sociale responsabilisering van de profit-sector.Agalev vreest het ergste voor de non-profitsector. Tijdens het begrotingsconclaaf van de Vlaamse regering is duidelijk geworden dat de middelen voor het volgend begrotingsjaar alleen maar herschikt zullen worden. De 6 miljard extra zijn voorbehouden voor wetenschappelijk onderzoek (2 miljard), werkgelegenheid (3 miljard) en investeringsimpulsen (1 miljard). Er zijn geen extra middelen vrijgemaakt om in te spelen op de grote noden in de gezondheids- en welzijnssector, zo stelt Agalev vast.