Agalev hekelt kwijtschelding RSZ-bijdragen vakantiegeld

(tijd) - Op de veranderlijke premies die werknemers ontvangen, is met terugwerkende kracht vanaf 1 december 1998 vakantiegeld verschuldigd, en bijgevolg ook RSZ-bijdragen op dat vakantiegeld. Dat blijkt uit een KB dat woensdag in het staatsblad werd gepubliceerd. 'Hierdoor komen alle verplichtingen van voor eind '98 te vervallen', merkt Agalev-kamerlid Joos Wauters op. Wauters stelt zich vragen bij deze ingreep, waardoor de RSZ minstens 8 miljard frank misloopt.In het wetsontwerp over het Belgisch actieplan wou de regering, na jaren discussie, duidelijkheid scheppen over de vraag of bedrijven die werknemers gedeeltelijk met premies betalen, op die premies ook vakantiegeld en sociale bijdragen op het vakantiegeld moesten betalen. Volgens de sociale inspectie waren die wel verschuldigd, een aantal bedrijven vond van niet.