Agalev: kontrole afvaltransporten onbestaand

(belga) - Het kontrolesysteem op grensoverschrijdende afvaltransporten dat een paar jaar geleden door de administratie van milieuminister Miet Smet werd opgezet, werkt niet. De "cel leefmilieu' die via onder meer een computersysteem instaat voor de kontrole, is machteloos. Dat zeggen de Agalev-mandatarissen Paul Staes (Europees parlement) en Michiel Maertens (Senaat).De cel leefmilieu zou aanvankelijk met 120 doeaniers worden bemand. Het werden er maar een dertigtal. Bij gebrek aan infrastruktuur, werkmiddelen en wettelijke omkadering vertrokken de meeste ex-doeaniers weer. Begin mei wordt de regionalizering van het afvalstoffenbeleid van kracht en de Vlaamse regering zou de nog resterende leden van de cel overnemen. Er is echter nog geen enkele beslissing getroffen. "Noch op federaal, noch op regionaal niveau is er kontrole op het terrein. Ondertussen blijven de afvalbaronnen ongehinderd de meer dan 2 miljoen ton afval (80.000 vrachtwagens) per jaar over onze grenzen brengen. Niemand weet wat ermee gebeurt' zeggen ze.