Advertentie
Advertentie

Agalev neemt voortouw in debat Vlaams energiebeleid

(belga) - Agalev-fractieleider Jos Geysels stelde vrijdag op een persconferentie vier maatregelen voor om energie te besparen. Volgens Agalev moet de bestaande isolatiewetgeving voor woningen worden aangescherpt en dient er een energieprestatienorm te komen voor alle gebouwen. De groenen willen ook elektrische verwarming ontmoedigen. De overheid moet een voorbeeldrol spelen. 'Het elektriciteits- en brandstoffenverbruik in openbare gebouwen kan tegen 2005 met 30 procent omlaag.''Deze energiebesparende voorstellen zijn milieuvriendelijk, kostenbesparend, kunnen tot 3.400 jobs creëren en zijn haalbaar', zegt Geysels. 'Eigenlijk is het niet rationeel dat de Vlaamse regering dit dossier tot dusver stiefmoederlijk behandelde. Met deze voorstellen kunnen we de regering testen op haar bereidheid eindelijk werk te maken van een structureel energiebeleid'. Agalev dient de voorstellen in naar aanleiding van het parlementair debat over de 'Beleidsbrief Energie 1996-1999' van minister Eric van Rompuy. Volgens Geysels heeft Vlaanderen weinig uitgericht sinds het over uitgebreide bevoegdheden beschikt inzake energie. In het regeerakkoord besteedde de regering weinig aandacht aan de energieproblematiek. Voor 1996 voorzag ze een budget van amper 60 miljoen frank. 'Een inhaaloperatie is dus zeker nodig.'