Advertentie
Advertentie

Agalev: nieuw Vlarem II is op lijf van industrie geschreven

(belga) - De aanpassingen aan de Vlaamse milieureglementering, die de Vlaamse regering onlangs goedkeurde, betekenen allesbehalve een verstrenging van de bestaande milieunormen. Volgens Agalev-parlementslid Johan Malcorps heeft Kelchtermans een 'operatie versoepeling' doorgevoerd. 'In bepaalde gevallen heeft hij de voorstellen van de industrie klakkeloos overgeschreven. De industrie krijgt normen op bestelling', aldus de groenen. Minister Kelchtermans ontkent.Bij de goedkeuring van het Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen (Vlarem) in '95 was afgesproken dat er vanaf begin '99 strengere normen zouden gelden, voornamelijk rond de uitstoot van gevaarlijke stoffen door industriële installaties. Maar volgens Malcorps voorzagen verschillende sectoren dat ze de strengere bepalingen niet zouden halen tegen 1 januari '99. 'Ze hebben daarom maanden gelobbyd om soepelere overgangsregelingen en uitzonderingsbepalingen los te krijgen.'