Advertentie
Advertentie

Agalev pleit voor groene lastenverlaging

(belga) - Agalev is tegen een lineaire lastenverlaging voor de bedrijven zoals de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), voorstelt. Wel pleiten de groenen voor een selectieve lastenverlaging in functie van ecologische innovatie. Dat maakten de Vlaamse Agalev-parlementsleden Jos Stassen en Veerle Declercq gisteren op een persconferentie bekend.Gabriëls stelt in zijn Actieplan Ondernemen voor, 30 miljoen euro vrij te maken om de milieuheffingen van bedrijven voor afvalwater terug te betalen. Maar volgens de Agalev-fractie in het Vlaams Parlement wordt het geld beter op een creatieve en selectieve manier aangewend, in functie van ecologische innovatie, bijvoorbeeld om bedrijven te belonen die investeren in energiebesparing, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, enzovoort.De groene fractie verzet zich voorts tegen het plafond van 110 miljoen euro voor ecologiesteun in het kader van de expansiesteun. Als er meer kredieten nodig zijn, moeten die worden uitgetrokken, zei Stassen. Voorts heeft Agalev bedenkingen bij het liberale voorstel om beleggingen van particulieren in risicokapitaal van ondernemingen te stimuleren. Dat zou volgens de groenen best beperkt blijven tot startende bedrijven en ondernemingen die omschakelen naar duurzame economie.Veerle Declercq stelde vast dat van de 7.500 extra jobs in de sociale economie, zoals bij de start van de Vlaamse regering werd beloofd, er nog maar 300 zijn gerealiseerd. Volgens Declercq moet er een inhaalbeweging komen, onder meer door collectieve dienstverlening in de milieu- en natuursfeer. Agalev pleitte voor jobs in ecologisch bermbeheer, beheer van natuurreservaten, onderhoud van de groene gordel rond drukke wegen, parkwachters en mensen die het openbaar groen onderhouden.