Agalev pleit voor reductie veestapel

(tijd) - De reductie van de veestapel is de enige oplossing voor het mestprobleem, stelde Agalev vrijdag in een reactie op metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waaruit is gebleken dat de waterverontreiniging in Vlaanderen is gestegen. De overschrijdingen van de normen voor nitraten en fosfaten in het oppervlakte- en grondwater zijn volgens de groenen het gevolg van overbemesting. De Boerenbond reageerde misnoegd en neemt het niet dat de nitraatvervuiling uitsluitend aan de landbouwsector wordt toegeschreven.De Morgen berichtte vrijdag dat er in 1996 in 43 procent van de VMM-meetpunten een 'structurele overschrijding' van de norm voor nitraten (20 milligram per liter) werd vastgesteld, terwijl dat in 1994 en 1995 maar in 20 procent van de meetpunten het geval was. En de zware overschrijdingen (meer dan 30 mg per liter) stegen van 5 procent in 1994 naar 16 procent in 1996. Het sinds 1995 operationele Mestactieplan (MAP) heeft de negatieve gevolgen van de mestoverschotten niet weggewerkt, zo reageerde Agalev.