Agalev-senator Meryem Kaçar pleit voor Vlaamse islamopleiding

(tijd) - Er moet een volwaardige theologische faculteit komen die de Vlaamse imams en islamleerkrachten opleidt. Enkel dan kan een einde gemaakt worden aan de inmenging van de landen van oorsprong in de lokale moslimgemeenschappen. Dat zegt Agalev-senator Meryem Kaçar. Ze is niet principieel gekant tegen het VLD-voorstel om verplichte inburgeringscursussen voor nieuwkomers te organiseren. Maar die verplichting geldt in de eerste plaats voor de overheid. Die moet voor de middelen en randvoorwaarden zorgen die nodig zijn om van die cursussen een succes te maken.