Agalev: Sevilla is geldversmossing

(belga) - Agalev is niet te spreken "over de miljarden die verspild werden om in Sevilla een immens pretpark te bouwen'. "Het hele opzet heeft zeer weinig te maken met internationale solidariteit of uitstraling, omdat het zonneklaar is dat enkel een elite van rijke wereldburgers zal bereikt worden.' Volgens de Groenen wil de wereldtentoonstelling de boodschap van de almacht van de technologie uitdragen, terwijl deze myte in de praktijk al lang ten grave is gedragen na zoveel voorbeelden van ecologisch en sociaal falen.