Agalev staat voor keuze tussen korte pijn of lang lijden

(tijd) - Eddy Boutmans vertolkte gisteren de stijgende frustratie die bij Agalev heerst over de manier waarop de partij in het Nepaldossier in de hoek gedreven wordt. De staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking ontkent dat zijn Delcredere-uitval begrepen moet worden als een pleidooi om uit de regering te stappen. Toch bracht hij een snaar aan het trillen bij die groenen die menen dat het uitstelscenario de schade voor de partij alleen maar groter maakt.