Agalev stelt vragen bij politieke rol milieubeweging

BRUSSEL (tijd) - De milieubeweging moet zich afvragen of ze moet meedoen aan politieke onderhandelingen. Dat is de mening van Agalev-kamerlid Vera Dua. Dua baseert zich daarbij op het overleg rond het Mestaktieplan (MAP). Volgens de ecologiste werd de milieubeweging daarbij misbruikt.Voor Dua betekent het mislukken van het overleg rond het MAP ook het falen van het ecologisch overlegmodel van de minister van milieu De Batselier. Die trachtte door alle betrokkenen samen aan tafel te brengen een kompromis uit te werken. Dit is niet gelukt.