Agalev teleurgesteld over Rio

(belga) - Agalev stelt met spijt vast dat de wereldmilieukonferentie in het Braziliaanse Rio de Janeiro nauwelijks konkrete resultaten opleverde. Ook België is mee verantwoordelijk voor het falen van de UNCED-konferentie, aldus Agalev. Het Belgische standpunt over de reduktie met vijf procent van de uitstoot van kooldioxide blijft ver beneden de eisen van de internationale milieubeweging. België was evenmin bereid om met veel middelen over de brug te komen. De aankondiging van premier Dehaene dat hij tegen het jaar 2000 of zo vlug mogelijk daarna 0,7 procent van het BNP wil besteden aan ontwikkelingssamenwerking is voor de Groenen een aanfluiting. Die norm is immers een oude VN-verbintenis die al lang gehaald had moeten zijn.