Agalev test nieuwe liberale partij

(tijd) - Agalev heeft vorige week van minister Coëme vernomen dat de partij recht heeft op een deel van de opbrengst van speciale postzegels. Agalev wenst echter geen gebruik te maken van dergelijke sluikse partijfinanciering. Volgens de Groenen moet er komaf worden gemaakt met deze achterpoorten. Er bestaat nu immers een officiële wetgeving op de partijfinanciering. Agalev roept andere partijen op dit voorbeeld te volgen. Daarbij kijken de Groenen in de eerste plaats naar de nieuwe liberale partij-konstruktie. Agalev hoopt tevens dat deze nieuwe partij geen eigen fiskale VZW opricht waarlangs belangengroepen en lobby's de partijen steunen. Het gaat hier om een test-case van politieke vernieuwing, aldus de Groenen.