Agalev tevreden over Sint-Michielsakoord

(belga) - De stuurgroep van Agalev heeft vastgesteld dat de groene onderhandelaars een positief antwoord hebben gekregen op de meerderheid van bijkomende eisen die Agalev had verbonden aan de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord. De stuurgroep is vooral verheugd over de afschaffing van de kumul tussen een parlementair mandaat en ministerambt, de versterking van de kontrole van de provincieraden op de bestendige deputatie, de instelling van een parlementaire kontrole op de samenwerkingsakkoorden tussen regering en executieve en de regeling omtrent de openbaarheid van bestuur. Agalev beklemtoont dat het Sint-Michielsakkoord gelijktijdig met de ecotaks op verpakkingen moet worden goedgekeurd.