Advertentie
Advertentie

Agalev tracht meer groen in begroting te leggen

(belga/tijd) - De Agalev-fractie in het Vlaams Parlement tracht dezer dagen met concrete, betaalbare en op korte termijn realiseerbare voorstellen meer groen en meer kwaliteit in de Vlaamse begroting voor 1999 te leggen en enkele acute maatschappelijke noden dichter bij een oplossing te brengen. Volgens de groenen bevat de begroting geen echt nieuwe klemtonen meer, maar doet de Vlaamse regering hooguit enkele symbolische verschuivingen. De begroting is als het ware een ritueel geworden, zei fractieleider Jos Geysels vrijdag op een persconferentie.Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement zal Agalev via amendementen aandringen op echt structurele maatregelen om waterellende in de toekomst te vermijden. De groenen verbazen er zich over dat minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans meer subsidies aankondigde voor gescheiden rioleringen voor afval- en regenwater, maar dat door een verschuiving van middelen zal moeten financieren omdat het budget voor gemeentelijke rioleringen niet stijgt. De groene partij stelt de oprichting voor van een Noodfonds om dringende werken uit te voeren die nieuwe overstromingsrampen moeten voorkomen. Uit dat fonds zou geput kunnen worden om het slib te verwijderen uit het Schijnbekken, dat wordt aangewezen als oorzaak van de recente wateroverlast rond Antwerpen. Agalev vraagt ook dat de middelen voor de ambtshalve bodemsanering tenminste gehandhaafd worden en niet verminderd met 200 miljoen frank zoals in de begroting gebeurt.