Agalev verkrijgt uitstel wapenlevering Nepal

(tijd) - Agalev kreeg gisteravond, volgens zijn politiek secretaris Jos Geysels, van premier Guy Verhofstadt (VLD) de toezegging dat de FN-machinegeweren voor Nepal pas na de verkiezingen van 13 november in dat land geleverd worden, en dat de Wapenuitvoerwet op korte termijn wordt gewijzigd. De groenen hadden daar op aangedrongen, nadat zij eerder geen genoegen hadden genomen met de toezegging van Verhofstadt een mensenrechtengezant naar Nepal te sturen en de Wapenuitvoerwet te verfijnen.