Agalev verwijt Arbitragehof milieubeleid te kelderen

(tijd) - Het Arbitragehof geeft volgens Agalev-senator Eddy Boutmans de 'vrijheid van handel en nijverheid' voorrang op het milieu. Het hof heeft zopas een ordonnantie van het Brussels parlement tegen geluidshinder in rust- en woonruimten vernietigd, omdat de in de ordonnantie opgelegde geluidsnormen technisch niet haalbaar zijn. En dat is in strijd met de 'vrijheid van handel en nijverheid', zo motiveert het hof de vernietiging van de ordonnantie.Door deze interpretatie van de bijzondere wet inzake bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten, dreigen milieudecreten iedere keer opzij te worden geschoven als aangevoerd wordt dat het 'technisch onmogelijk' is de milieunormen na te leven, zo stelt Boutmans.