Agalev: Vlaamse gemeenschap laat Brusselse Vlamingen los

(tijd) - De Vlaamse gemeenschapsregering laat de Brusselse gezondheids- en welzijnswerkers in de kou staan. Er wordt immers geen enkele hulp geboden aan Vlaamse persoonsgebonden initiatieven in Brussel. Hierdoor worden de persoonsgebonden materies in Brussel vervuld door de 'bi- communautaire sektor', die beheerst wordt door franstalige instellingen. Door de sterkte van deze sektor is Brussel niet alleen een derde gewest maar ook een derde gemeenschap geworden.