Agalev: Vlaamse regering beschermt schrootboeren

(belga/tijd) - Agalev vroeg vrijdag, bij monde van de Vlaamse parlementsleden Jos Geysels en Johan Malcorps, dringende maatregelen om een einde te maken aan de 'wanpraktijken in de autowrakverwerking'. Zij verwijten de Vlaamse regering 'schrootboeren die zich nauwelijks wat van milieu of recycling aantrekken' te beschermen.Elk jaar worden in ons land 400.000 wagens buiten gebruik gesteld. Een kwart van die afvalberg van 400.000 ton wordt niet gerecupereerd en belandt op de stortplaats. Toch, zeggen de groenen, zijn bijna alle stukken van een autowrak in principe herbruikbaar. Terwijl andere Europese landen op weg zijn om 85 of zelfs 95 procent van een wrak te recycleren, dreigt Vlaanderen en België totaal achterop te raken.