Agalev voor zondagsrust

(tijd) - Agalev sluit zich aan bij de initiatieven die van kerkelijke zijde zijn genomen om van de vrijwaring van de zondagsrust een konkreet aktiepunt te maken. De verdediging van de zondag dient volgens de Groenen geplaatst in het kader van een nieuwe sociale strijd tegen de verdergaande flexibilizering van de arbeidstijd die ten koste gaat van werknemers en hun gezinnen. De Groenen kanten zich dan ook tegen ploegenarbeid, nachtwerk en weekendwerk. De Groenen vinden het spijtig dat in voorbije sociale overlegronde nauwelijks resultaten werden geboekt inzake de invoering van de 38-urenweek, een beperking van de overuren en het recht op loopbaanonderbreking.